خواهر

نسبت خانوادگی

خواهر یکی از نسبت‌های خانوادگی است و به فرد مونثی (غیر از خود فرد) که فرزند پدر و مادرش باشد اطلاق می‌شود. خواهر را می‌توان به هم‌نیای مؤنث نیز تعریف نمود.

تعریف خواهرویرایش

 
دو خواهر اثر ویلیام-آدولف بوگرو

در افغانستان داشتن پدری واحد برای خواهر بودن کفایت می‌کند. با این تعریف به دختری از مادر واحد ولی از پدر متفاوت خواهر ناتنی گفته می‌شود.

در ایران به فرزندان یک پدر و دو مادر نیز ناتنی گفته می‌شوند.در ایران به خواهر، آبجی هم گفته می‌شود.

در جوامعی چون هند به دختر عمو، دختر عمه، دختر دایی و دختر خاله نیز خواهر گفته می‌شود.

آبجی کلمه ترکی بوده و کلمه آب یا آبلا به تنهایی به معنی خواهر می‌باشد و جی پسوند تحبیب می‌باشد.

جستارهای وابستهویرایش