فرزند

بچه یا اولاد

در زیست‌شناسی، زادگان[۱] زاده‌های جوان سازواره‌های زنده اند، که یا توسط یک سازوارهٔ تک یا، در کاتهٔ بازفرآورش جنسی، دو سازواره، فرآورده‌شده اند.

رضاشاه و فرزندانش

زادگان گردآمدی می‌تواند به یک هنگرد از زادگان همزمان اشاره داشته باشد، مانند جوجه‌هایی که از یک کلاچ تخم‌های مرغ لاچیده‌اند، یا به همه زادگان، مانند زنبورهای عسل.

زادگان انسان به عنوان فرزند اشاره می شود (بی بازبرد به سن، بنابراین یکی می‌تواند اشاره داشته باشد به "فرزندان کِهتر" یا "فرزندان بُرنا" یا "فرزندان شیرخوار" یا "فرزندان نوجوانِ" پدرمادر، وابسته بر سن شان)؛  فرزندان نر پسر اند و فرزندان ماده دختر هستند (ببینید خویشاوندی و تبار). زادگان می‌توانند پس از جفت‌یابی یا پس از درشسرش ساختگی رخ دهند.[۲]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. واژه های مصوب فرهنگستان offspring https://wiki.apll.ir/word/index.php/Progeny
  2. "Offspring". en.m.wikipedia.org. Retrieved 2021-03-14.