خودروهای موتور جلو-محور جلو

خودرو موتور جلو-محور جلو (FF) به آن دسته از خودروهایی گفته می‌شود که موتور خودرو و چرخ حرکت‌کننده آن در بخش جلویی خودرو قرار داشته باشند.

سازوکار خودروهای موتور جلو _ محور جلو

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش