خیابان فرمانیه

خیابان فرمانیه یا خیابان شهید دکتر لواسانی خیابان اصلی منطقه فرمانیه واقع در منطقه ۱ شهرداری تهران است که جهت شرقی-غربی دارد. اين خيابان به نام سید محمدباقر حسینی لواسانی، از اعضای حزب جمهوری اسلامی نامگذاری گرديده است.

این خیابان از چهارراه فرمانیه (تقاطع خیابانهای پاسداران، فرمانیه، نارنجستان هفتم و بوستان) آغاز و تا چهارراه کامرانیه (تقاطع خیابانهای کامرانیه، فرمانیه و بلوار اندرزگو) ادامه دارد؛ سپس یک انشعاب از این خیابان از چهارراه کامرانیه به سوی شمال غرب حرکت می کند و سرانجام به سه راه عمار (تقاطع خیابانهای دزاشیب، عمار و فرمانیه) منتهی می شود. خیابان کامرانیه، خیابان فرمانیه را به دو قسمت شرقی و غربی قسمت می‌کند.[۱]

منابعویرایش