باز کردن منو اصلی

خیابان فرمانیه یا خیابان شهید دکتر لواسانی خیابان اصلی منطقه فرمانیه واقع در منطقه ۱ شهرداری تهران است که جهت شرقی-غربی دارد. اين خيابان به نام سید محمدباقر حسینی لواسانی، از اعضای حزب جمهوری اسلامی نامگذاری گرديده است.

این خیابان از چهارراه فرمانیه (تقاطع خیابانهای پاسداران، فرمانیه و نارنجستان هفتم) آغاز و تا چهارراه کامرانیه (تقاطع خیابانهای کامرانیه، فرمانیه و بلوار اندرزگو) ادامه دارد؛ به این قسمت از خیابان فرمانیه، فرمانیه شرقی می گویند. سپس یک انشعاب از این خیابان از چهارراه کامرانیه به سوی شمال غرب حرکت می کند و سرانجام به سه راه عمار (تقاطع خیابانهای دزاشیب، عمار و فرمانیه) منتهی می شود. این قسمت از خیابان فرمانیه را نیز فرمانیه غربی می نامند.[۱]

منابعویرایش