مصورسازی داده

(تغییرمسیر از داده‌نمایی)

مصورسازی داده شاخه‌ای از آمار توصیفی است که به مطالعهٔ چگونگی نمایش داده و انتقال اطلاعات به بیننده می‌پردازد. یک هدف اصلی مصورسازی داده، انتقال بهینهٔ اطلاعات به بیننده توسط داده‌نمایی است. مصورسازی بهینه، کاربر را قادر به تحلیل داده و استدلال در مورد آن می‌کند. مصورسازی داده هم علم است و هم هنر.

مثال‌هایی از دیاگرام‌های به کاررفته برای مصورسازی ویرایش

نام ابعاد بصری
  شبکه
 • اندازه گره
 • رنگ گره
 • ضخامت یال
 • رنگ یال
 • جای‌دهی گره‌ها
  نمودار میله‌ای
 • طول
 • رنگ
 • زمان
  نمودار جریان
 • عرض
 • رنگ
 • زمان
  نقشه درخت
 • اندازه
 • رنگ
  نمودار گانت
 • رنگ
 • زمان
  نمودار نقطه‌ای (۳ بعدی)
 • بعد x
 • بعد y
 • بعد z
 • رنگ
  نقشه حرارت
 • سطر
 • ستون
 • خوشه
 • رنگ

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Data visualization," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed March 29, 2015).