دامنه

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دامنه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

در رایانه:

در اینترنت:

در جغرافیا:

در ریاضیات:

در آمار:

  • دامنه (آمار) ختلاف بین بزرگترین داده و کوچکترین داده در یک توزیع مشخص

در فیزیک: