دانشور (انگلیسی: Scholar) شخصی است که فعالیت‌های تحصیلی و اندیشمندانه را دنبال می‌کند؛ به ویژه آن‌هایی که در یک زمینه مطالعاتی تخصص پیدا می‌کنند. یک دانشور ممکن است همچنین فردی فرهنگستانی باشد که استاد یا محقق در دانشگاه یا دیگر مؤسسه‌های آموزش عالی است.

دانشور و کتاب‌هایش اثر خربراند فان دن ایکهاوت

منابع

ویرایش