دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران

پیشینهٔ دانشکدهٔ زمین‌شناسیویرایش

رشتهٔ زمین‌شناسی از سال ۱۳۰۷ هجری شمسی در دارالمعلمین به همراه سایر رشته‌های علوم تدریس شد و از سال ۱۳۱۳هجری شمسی به همراه رشتهٔ زیست‌شناسی تحت عنوان رشتهٔ علوم طبیعی در دانشکدهٔ علوم پایه دانشگاه تهران پایه‌گذاری و شکل گرفت. مستقل شدن این رشته به سال ۱۳۳۸ بر می‌گردد و در سال ۱۳۸۴ در پی تغییر ساختار دانشگاه تهران این رشته در قالب یک دانشکدهٔ جدید به نام دانشکدهٔ زمین‌شناسی دانشگاه تهران تأسیس شد.

در حال حاضر مقاطع تحصیلی در این دانشکده شامل کارشناسی (لیسانس)، کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و دکترا است.

گرایش‌های تحصیلات تکمیلی در حال تدریسویرایش

در مقطع کارشناسی ارشدویرایش

 1. پترولوژی (سنگ‌شناسی آذرین و دگرگونی)
 2. رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی
 3. چینه‌نگاری و فسیل‌شناسی
 4. زمین‌شناسی نفت
 5. زمین‌شناسی اقتصادی (معدن)
 6. زمین‌شناسی مهندسی
 7. زمین شناسی ساختاری (تکتونیک)
 8. آب زمین شناسی (هیدروژئولوژی)

دکتراویرایش

 1. پترولوژی (سنگ‌شناسی آذرین و دگرگونی)
 2. رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی
 3. چینه‌نگاری
 4. زمین‌شناسی مهندسی

امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده زمین‌شناسیویرایش

موزهٔ زمین‌شناسی شهید زراستوندویرایش

موزهٔ زمین‌شناسی در سال ۱۳۱۳ به همت یدالله سحابی در محل فعلی دانشکدهٔ زمین‌شناسی تأسیس شد. در ابتدا امر نمونه‌های مختلف سنگ‌ها و کانی‌ها و فسیل‌ها از خارج کشور خریداری شد اما بعد از گذشت سالیانی به دلیل گسترش جذب دانشجو بیشتر نمونه‌های این موزه از داخل کشور گردآوری شد.

این موزه دارای مجموعهٔ کاملی از سنگ‌ها و کانی‌های منحصر به فرد از سراسر ایران و جهان‌است.

برخی آزمایشگاه‌های تخصصیویرایش

 1. آزمایشگاه تکتونیک (ساختمانی)
 2. آزمایشگاه فسیل گیاهی
 3. آزمایشگاه فتوژئولوژی
 4. آزمایشگاه ژئوشیمی
 5. آزمایشگاه جدایش کانی
 6. آزمایشگاه زمین‌شناسی اقتصادی
 7. آزمایشگاه زمین‌شناسی مهندسی
 8. آزمایشگاه مینرالوگرافی (کانی‌نگاری)
 9. آزمایشگاه سنگ‌شناسی
 10. آزمایشگاه رسوب‌شناسی
 11. آزمایشگاه زمین‌شناسی فیزیکی
 12. آزمایشگاه سنگ‌شناسی میکروسکوپی
 
آزمایشگاه سنگ‌شناسی

۱۳-آزمایشگاه پالینولوژی

ریاست دانشکدهٔ زمین‌شناسیویرایش

ریاست فعلی دانشکدهٔ زمین‌شناسی را حسین رحیم‌پور بناب عهده‌دار است.

منابعویرایش

http://science.ut.ac.ir/

http://ut.ac.ir/fa/page/91/پردیس-علوم

https://web.archive.org/web/20171031132319/http://science.ut.ac.ir/faculty_geology

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/kananian