دانشگاه بالیکسیر

دانشگاه بالیکسیر یکی از دانشگاه‌های ترکیه است.

پیشینه این دانشگاه به مکتب معلم که در سال ۱۹۱۰ ایجاد شده بود، برمیگردد. فرهنگستان مهندسی دولتی، مدرسه عالی مدیریت و گردشگری و مدرسه عالی آموزش مهارت بالیکسیر در خلال سالهای ۱۹۷۶ـ۱۹۷۵ آغاز به فعالیت کردند. این مؤسسات در سال ۱۹۸۲ تغییر عنوان داده و به دانشگاه اولوداغ وابسته شدند. این وابستگی ده سال طول کشید و بالاخره در سال۱۹۹۲ از دانشگاه اولوداغ جدا شده و با عنوان دانشگاه بالیکسیر شروع به فعالیت کردند.

پیوند به بیرونویرایش