دانشگاه پلی‌تکنیک نانت

دانشگاه پلی‌تکنیک نانت یک دانشگاه فرانسوی زبان در شهر نانت فرانسه است.

لوگوی دانشگاه پلی‌تکنیک نانت

رشته‌های مورد تدریس در این دانشگاه ویرایش

  • مهندسی مواد
  • مهندسی انرژی
  • مهندسی شهرسازی
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی انرژی

منابع ویرایش