دانش نامه ژن و ژنوم کیوتو

دانشنامه ژن و ژنوم کیوتو یا به اختصار KEGG پایگاه داده‌ای مربوط به اطلاعات زیستی است که اولین بار توسط مینورور کانهیزا پروفسور در انستیتو تحقیقات شیمی در دانشگاه کیوتو در سال ۱۹۹۵ همزمان با پروژه ژنوم درست شد.[۱][۲] به منظور استفاده از تحلیل کامپیوتری برای تفسیر نتایج حاصل از پروژه ژنوم مینورور کانهیزا شروع به ساخت KEGG patheay کرد. در این پایگاه داده توسط دانش بدست آمده از آزمایش‌های مختلف، نقشه و مسیرهای متابولیکی ترسیم شده‌است و همچنین تعدادی عملکرد سلول و ارگانیزم‌ها نیز به صورت جزئی به تصویر کشیده شده‌است. در هر نقشه شامل یکسری واکنش بین بیومولکولهای مختلف می‌باشد که طوری طراحی شده‌است که از این نقشه می‌شود اطلاعاتی راجع به ژن‌ها و پروتئین‌های دخیل در آن آگاهی یافت. در این دیتابیس می‌توان مسیرهای مختلف را با هم مقایسه و و تحلیل کنیم و به‌طور کلی از آن‌ها اطلاعات سودمندی استخراج کنیم.

دانش نامه ژن و ژنوم کیوتو
محتوا
توضیحBioinformatics resource for deciphering the genome.
ارگانیسم‌هاAll
تماس
مرکز پژوهشدانشگاه کیوتو
آزمایشگاهKanehisa Laboratories
استناد ابتداییPMID 10592173
تاریخ انتشار۱۹۹۵
دسترسی
وب‌گاهwww.kegg.jp
نشانی اینترنتی خدمات وبانتقال بازنمودی حالت see KEGG API
ابزارها
وبKEGG Mapper

بر طبق نظر سازنده، KEGG به صورت یک «کامپیوتر ارائه دهنده» سیستم‌های بیولوژیکی می‌باشد.[۳] این دیتابیس به صورت فعال دیاگرام‌ها و واحدهایی متصل به هم را ایجاد می‌کند، که به‌طور مخصوص دیاگرام‌هایی برای ژن‌ها و عملکرد پروتئین‌های مرتبط، واکنش‌های بین مولکولهای مختلف و ایجاد یک شبکه مرتبط به هم می‌باشد.[۴]

منابع

ویرایش
  1. Kanehisa M, Goto S (2000). "KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes". Nucleic Acids Res. 28 (1): 27–30. doi:10.1093/nar/28.1.27. PMC 102409. PMID 10592173.
  2. Kanehisa M (1997). "A database for post-genome analysis". Trends Genet. 13 (9): 375–6. doi:10.1016/S0168-9525(97)01223-7. PMID 9287494.
  3. Kanehisa M, Goto S, Hattori M, Aoki-Kinoshita KF, Itoh M, Kawashima S, Katayama T, Araki M, Hirakawa M (2006). "From genomics to chemical genomics: new developments in KEGG". Nucleic Acids Res. 34 (Database issue): D354–7. doi:10.1093/nar/gkj102. PMC 1347464. PMID 16381885.
  4. Kanehisa M, Goto S, Sato Y, Kawashima M, Furumichi M, Tanabe M (2014). "Data, information, knowledge and principle: back to metabolism in KEGG". Nucleic Acids Res. 42 (Database issue): D199–205. doi:10.1093/nar/gkt1076. PMC 3965122. PMID 24214961.