باز کردن منو اصلی

دبیرستان هایکازیان–تاماریان یکی از دبستان‌های ارامنه در تبریز است.

منابعویرایش