باز کردن منو اصلی

دبیرخانه حزب کمونیست چین (انگلیسی: Secretariat of the Communist Party of China) نهادیست در خدمت پلیتبورو و کمیته دائمی حزب کمونیست چین. دبیرخانه عمدتاً مسئول اجرای عملیات روتین پلیتبورو و هماهنگی سازمان‌ها و اعضا به منظور انجام وظایف مقرر شده توسط پلیتبورو است. پلیتبورو به آن قدرت واگذار کرده تا تصمیمات روتین روزمره در خصوص مسایل حایز اهمیت در راستای تصمیمات پلیتبورو اتخاذ کند ولی باید با پلیتبورو در خصوص امور مهم مشورت کند. دبیرخانه در ژانویه سال ۱۹۳۴ تأسیس شد. ریاست این نهاد به طور نامی بر عهده دبیر کل حزب کمونیست چین است، گرچه مقام «دبیرکل» همیشه با رهبر عالی حزب یکی نیست.

دبیرخانه حزب کمونیست چین
中国共产党中央书记处
سران
جایگاه نهاد اجرایی مادون پلیتبوروی حزب کمونیست چین و کمیته دائمی آن، حزب کمونیست چین
1st-ranked
member
لیو یون شان،
عضو کمیته دائمی پلیتبوروی حزب کمونیست چین
دیگر اعضا Liu Qibao، Zhao Leji,
Li Zhanshu، Du Qinglin,
Zhao Hongzhu، Yang Jing
برگزیدهٔ کمیته مرکزی
کرسی‌ها متغیر، در حال حاضر هفت

-->

منابعویرایش