درام پزشکی (به انگلیسی: medical drama) نوعی درام تلویزیونی است که بیشتر اتفاقات آن مجموعهٔ تلویزیونی در بیمارستان، درمانگاه یا اورژانس رخ می‌دهد.

مجموعه‌های تلویزیونی ویرایش

منابع ویرایش