باز کردن منو اصلی

درجه آزادی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

در بسیاری از زمینه‌های علمی، درجهٔ ازادی یک سیستم تعداد پارامترهایی از سیستم است که می‌تواند مستقلاً تغییر کند. مثلاً نقطه‌ای در صفحه ۲ درجهٔ آزادی در جابجایی دارد: دو مؤلفهٔ مختصاتش. یک جسم غیر نقطه‌ای در صفحه یک درجهٔ دیگر آزادی دارد و آن مربوط به جهت‌گیری جسم است.

موارد زیر را ببینید: