درفش (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

دِرَفْش میله آهنی نوک‌تیز با دستهٔ چوبی است که در کفش‌دوزی کاربرد دارد.

درفش همچنین می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته‌باشد:

پرچم

مکان