درنا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

درنا پرنده‌ای است از خانواده درنایان. درنا هم‌چنین می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته باشد: