دَرّه به فرورفتگی میان دو کوه گفته می‌شود که در یک جهت گسترش یافته‌است. دره‌ها یا U شکل یا V شکل و یا ترکیبی از این دو هستند.

Glacier park1

دره‌های رودخانه‌ای

دره‌های رودخانه‌ای که از حرکت رودخانه شکل می‌گیرد معمولاً v شکل هستند؛ که شکل دقیق آن به مشخصات جریان در آن وابسته است.

کمربند گرمایی

منطقه‌ای در دره که بالاترین دمای هوا را در شبهای سرد زمستان دارد. مهمترین مشخصه شناسایی آن محل ساخت روستاهای کهن سازه کوهستانی - گیاهان انبوه تر و پرپشت تر - آشیانه جانوران است. درختان میوه در این محدوده کشت می‌شوند. کوهنوردانی که قصد شب مانی در زمستان دارند با توجه به در نظر گرفتن خطراتی مانند بهمن و سیل و ریزش سنگ و جانوران وحشی می‌توانند در این محل از آسیب سرمای زمستان در امان باشند. منبع: کتاب هواشناسی و طبیعت گردی - جعفر سپهری

جستارهای وابسته