شب

زمان بعد از غروب تا طلوع آفتاب

شب (در مقابل روز) به معنای فاصله میان غروب تا طلوع خورشید است. از دیدگاه نجومی، نیمی از سطح هر سیاره در منظومه شمسی که رو به خورشید قرار دارد روز روشن است و نیمه دیگر آن شب است.

یک تصویر ترکیبی ماهواره‌ای از زمین در شب.

واژه شب، ممکن است به معنای شبانه‌روز نیز به‌کار رود. یک شبانه روز برابر بیست و چهار ساعت است.

نام ترتیبی شب‌هاویرایش

  • پس‌/پیش‌پریشب (۳ شب گذشته)
  • پریشب (۲ شب گذشته)
  • دیشب (۱ شب گذشته)
  • امشب
  • فرداشب (۱ شب آینده)
  • پس‌فرداشب (۲ شب آینده)
  • پسین‌/پسان‌فرداشب (۳ شب آینده)

جستارهای وابستهویرایش

 
اول شب و درخشش سیاره زهره در مغرب

منابعویرایش