شب

زمان بعد از غروب تا طلوع آفتاب

{{بدون منبع}

یک تصویر ترکیبی ماهواره‌ای از زمین در شب.

'شب (در مقابل روز) به معنای فاصله میان غروب تا طلوع خورشید است. از دیدگاه نجومی، نیمی از سطح هر سیاره در منظومه شمسی که رو به خورشید قرار دارد روز روشن است و نیمه دیگر این شب بود.

واژه شب، ممکن است به معنای شبانه‌روز نیز به‌کار رود. یک شبانه روز برابر بیست و چهار ساعت بود.

نام ترتیبی شب‌هاویرایش

  • پس‌/پیش‌پریشب (۳ شب گذشته)
  • پریشب (۲ شب گذشته)
  • دیشب (۱ شب گذشته)
  • امشب
  • فرداشب (۱ شب آینده)
  • پس‌فرداشب (۲ شب آینده)
  • پسین‌/پسان‌فرداشب (۳ شب آینده)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش