شب

زمان بعد از غروب تا طلوع آفتاب

شب (در مقابل روز) به معنای فاصله میان غروب تا طلوع خورشید است. از دیدگاه نجومی، نیمی از سطح هر سیاره در منظومه شمسی که رو به خورشید قرار دارد روز روشن است و نیمه دیگر آن شب است.

یک تصویر ترکیبی ماهواره‌ای از زمین در شب.
تصویر ترکیبی ماهواره‌ای از ایران در شب (با وضوح مناسبی بزرگ می شود)
مرز بین روز و شب در زمین که از ایستگاه فضایی بین‌المللی گرفته شده است.[۱]

واژه شب، ممکن است به معنای شبانه‌روز نیز به‌کار رود. یک شبانه روز برابر بیست و چهار ساعت است.

نام ترتیبی شب‌هاویرایش

 
اول شب و درخشش سیاره زهره در مغرب

منابعویرایش