درون‌خمیدگی ساعد

درون‌خمیدگی ساعد یا کوبیتوس واروس (Cubitus varus) نوعی نابهنجاری شکلی (دفرمیتی) در بدن است بدین شکل که وقتی فرد در حالت ایستاده قرار گرفته و بازو و آرنج را در حالت باز و آویزان قرار می‌دهد بطوریکه کف دست رو به جلو باشد می‌بینیم مچ دست به تنه نزدیکتر است تا آرنج.

Cubitus varus
Cubitus varus and cubitus valgus.png
Cubitus varus versus cubitus valgus
تخصصRheumatology, medical genetics

بیماریزاییویرایش

شایعترین علت این تغییر شکل آرنج، بد جوش خوردن در محل شکستگی سوپراکندیلار استخوان بازو در زمان کودکی است. کوبیتوس واروس موجب میشود اندام فوقانی شکل قنداق تفنگ به خود بگیرد.

درمانویرایش

این تغییر شکل را میتوان با انجام استخوان‌بُری osteotomy (شکاندن کنترل شده استخوان و قرار دادن آن در وضعیت مطلوب) برطرف کرد.

جستارهای وابستهویرایش

بیرون‌خمیدگی ساعد

منابعویرایش

سایت ایران ارتوپد