درگاه:دانش/نگارهٔ برگزیده/۱۱

Bromine vial in acrylic cube.jpg

دو گرم عنصر برم با خلوص ۹۹.۸ درصد در یک کریستال مکعبی آکریلیک با طول ۵ سانتی‌متر