سرخط خبرها                          امروز: جمعه، ۲۰ آوریل ۲۰۱۸  |  ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
بمباران دمشق و حمص ۲۰۱۸
بمباران دمشق و حمص ۲۰۱۸

نمایشبحثویرایش

Colloquy-irc-icon.png لطفاً برای افزودن رویداد و خبر و همکاری در پروژهٔ در خبرها به صفحهٔ پیش‌نویس بروید.تازه‌کردن صفحه

ساعت: ‏۰۲:۵۴ جهانی
   توکیو: ۱۱:۵۴   پکن: ۱۰:۵۴   
دوشنبه: ۰۷:۵۴   کابل: ۰۷:۲۴   
تهران: ۷:۲۴   
بیروت: ۰۴:۵۴    برلین: ۰۳:۵۴   
لندن: ۰۲:۵۴   نیویورک: ۲۲:۵۴
هفته آوریل فروردین
شنبه ۱۴ ۲۵
یکشنبه ۱۵ ۲۶
دوشنبه ۱۶ ۲۷
سه‌شنبه ۱۷ ۲۸
چهارشنبه ۱۸ ۲۹
پنجشنبه ۱۹ ۳۰
امروز ۲۰ ۳۱
Wikinews-logo.svg

ویرایش رویدادهای امروز