درگاه:رویدادهای کنونی

سرخط خبرها                          امروز: یکشنبه, ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱ | ۷ آذر ۱۴۰۰
تصویری فرضی از مأموریت آزمایش تغییر مسیر سیارک دوگانه در حال نزدیک شدن به دیمورفوس
تصویری فرضی از مأموریت آزمایش تغییر مسیر سیارک دوگانه در حال نزدیک شدن به دیمورفوس

نمایشبحثویرایش

Colloquy-irc-icon.png لطفاً برای افزودن رویداد و خبر و همکاری در پروژهٔ در خبرها به صفحهٔ پیش‌نویس بروید.تازه‌کردن صفحه

ساعت: ‏۱۸:۳۰ جهانی
توکیو: ۰۳:۳۰ پکن: ۰۲:۳۰
دوشنبه: ۲۳:۳۰ کابل: ۲۳:۰۰
تهران: ۲۲:۰۰
بیروت: ۲۰:۳۰ برلین: ۱۹:۳۰
لندن: ۱۸:۳۰ نیویورک: ۱۴:۳۰
هفته نوامبر آذر
دوشنبه ۲۲ ۱
سه‌شنبه ۲۳ ۲
چهارشنبه ۲۴ ۳
پنجشنبه ۲۵ ۴
جمعه ۲۶ ۵
شنبه ۲۷ ۶
امروز ۲۸ ۷

درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ درگاه:رویدادهای کنونی/رویدادهای ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱