درگاه:پهلوی/سراسرنمای برگزیده

سراسرنمای برگزیده ۱

درگاه:پهلوی/سراسرنمای برگزیده/۱

دانشگاه تهران بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی در ایران است که در سال ۱۳۱۳ خورشیدی به دستور رضاشاه پهلوی تأسیس شد.

سراسرنمای برگزیده ۲

درگاه:پهلوی/سراسرنمای برگزیده/۲

ساختمان اولین بانک ملی ایران واقع در خیابان فردوسی تهران که در ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ خورشیدی رسماً آغاز به کار کرد.

سراسرنمای برگزیده ۳

درگاه:پهلوی/سراسرنمای برگزیده/۳

کاخ بلدیهٔ رشت (شهرداری رشت) با الهام از معماری سن پترزبورگ توسط «آرتم سرداراف» معمار ارمنی-آلمانی ساکن رشت ساخته شد و ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ به مناسبت تاجگذاری رضاشاه افتتاح گردید.

سراسرنمای برگزیده ۴

سراسرنمای برگزیده ۵

سراسرنمای برگزیده ۶

سراسرنمای برگزیده ۷

سراسرنمای برگزیده ۸

سراسرنمای برگزیده ۹

سراسرنمای برگزیده ۱۰