درگاه (نرم‌افزار)

درگاه به پیوند میان دو برنامه رایانه‌ای یا سامانه‌هایی مانند تالار گفتگو گفته می‌شود. درگاه به صورت دروازه‌ای بین دو برنامه عمل می‌کند و از طریق مرتبط سازی پروتکل‌های ارتباطی در یک رایانه یا رایانه‌های گوناگون به آنها اجازه اشتراک‌گزاری اطلاعات را می‌دهد.

نمونهویرایش

ایمیل <-> رساننده خوراک (News server)

رساننده خوراک <-> تالار گفتگو

خوراک‌خوان <-> رساننده خوراک

اکس‌ام‌پی‌پی <-> آی‌سی‌کیو

پانویسویرایش

منابعویرایش