باز کردن منو اصلی

دریچه قلب (انگلیسی: Heart valve) به خون اجازه می‌دهد تا تنها در یک مسیر از قلب جریان یابد ، به‌طور کلی نقش دریچه‌ها در دستگاه گردش خون یک طرفه کردن جریان خون است . در قلب پستانداران، چهار دریچه وجود دارند که سوی جریان خون را تعیین می‌کنند.

Heart valves
CG Heart.gif
دریچه‌های قلب در حین حرکت
جزئیات
دستگاهCardiovascular
شناسه‌ها
اف‌ام‌اِی7110
واژگان کالبدشناسی

دریچه‌های قلبی بر اساس ۱.اختلاف فشار خون دو سوی خود و ۲.ساختار خاصشان ، باز یا بسته می‌شوند.(منظور از ساختار خاص جهت مساعد باز شدن دریچه هاست) باز و بسته شدن دریچه‌های قلبی توسط دستگاه عصبی پیرامونی مدیریت می‌شود و کاملاً غیرارادی است .

از چهار دریچه قلب، دو دریچه، دهلیزی-بطنی و دو دریچه، نیمه‌هلالی یا سینی هستند. دریچه میترال (دولتی) و دریچه سه‌لتی(تریکاسپید) ارتباط میان بطن‌ها و دهلیزها را برقرار می‌کنند و از این‌رو دهلیزی-بطنی خوانده می‌شوند. دریچه ریوی و دریچه آئورتی، دریچه‌های سینی هستند که ارتباط قلب با سرخرگ‌های ترک‌کنندهٔ قلب را اداره می‌کنند.

جنس دریچه‌های قلب = ۱.بافت پوششی سنگفرشی ساده که چین خورده است و + ۲.بافت پیوندی رشته‌ای + ۳. اسکلت فیبری.(نکته: بخش اصلی دریچه‌ها همان بافت پوششی چین خورده است ، بافت پیوندی نیز باعث استحکام دریچه‌ها می‌شود)

در یک فرد سالم ، دریچه‌های لختی(میترال و ۳ لختی که میان بطن و دهلیز چپ و راست به ترتیب) فقط هنگام انقباض بطن‌ها بسته و دریچه‌های سینی (دریچه‌هایی میان سرخ رگ ششی و بطن راست و سرخ رگ آئورت و بطن چپ)فقط هنگام انقباض بطن‌ها باز هستند. هر 4 دریچه در لحظه شروع و پایان انقباض بطن همزمان باز هستند.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش