در پرانتز نهادن

در پرانتز نهادن (آلمانی: Einklammerung؛ انگلیسی Bracketing؛ همچنین اپوخه «epoché» یا تقلیل پدیدارشناسانه «the phenomenological reduction») اصطلاحی فلسفی در مکتب پدیدارشناسی می‌باشد که عمل تعلیق قضاوت درباره جهان طبیعی و به جای آن تمرکز بر تحلیل تجربه ذهنی را شرح می‌دهد.

معادل

واژه «Bracketing» در فارسی به «در پرانتز نهادن» و «بین الهلالین نهادن» ترجمه شده است.

جستارهای وابسته

منابع

  • زمینه و زمانه پدیدارشناسی: جستاری در زندگی و اندیشه‌های هوسرل و هایدگر، سیاوش جمادی، تهران: ققنوس، ۱۳۸۵.
  • هوسرل در متن آثارش، عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی، ۱۳۸۴.