دستگیره یک بخش متصل به شئ یا ابزارآلات است که برای در دست گرفتن و آسان ساختن کار با آن ابزار استفاده می شود. از دستگیره ها در بسیاری موارد مانند درب، چاقو، چکش، پیچ گوشتی و... استفاده شده است.

یک چکش با دستگیره لاستیک

جستارهای وابستهویرایش