دلفی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

دِلفی در معانی زیر کاربرد دارد:

نام افراد

ابودلف عجلی