دلو (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دلو (دول مقلوب آن) بمعنی ظرف آبکشی و آبخوری، به موارد زیر نیز اشاره دارد:

  • دلو، از برج‌های دوازده‌گانه فلکی منطقةالبروج
  • دلو (صورت فلکی)، یکی از صورت‌های فلکی در منطقةالبروج
  • دلو، نام دیگر بهمن از ماههای سال هجری خورشیدی
  • دولاب، تجهیزات قدیمی آبکشی از چاه با دلو به همراه چرخ چوبی و ریسمان
  • دولچه، ظرف آبخوری قدیمی