دولاب

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

دولاب چرخ چوبی با ریسمان و دلو است که به وسیلهٔ آن از چاه آب می‌کشند.

دولاب نیز به معنای مخلوط آب و دول نیز است.

دولاب همچنین نام قدمی شهر فومن است

دولاب نام مکانهای زیر نیز می‌باشد:

روستاهاویرایش

دیگر مکان‌هاویرایش