باز کردن منو اصلی

دماراتوس از اهالی نامدار کورنت و از جمله یونانیان طرفدار مقدونیه بود که روابطی دوستانه با خانوادهٔ فیلیپ مقدونی برقرار کرده بود. پس از ازدواج فیلیپ با کلئوپاترا ائورودیکه بین فیلیپ و پسرش، اسکندر کبیر، خصومتی پیش آمد و اسکندر به تبعیدی خودخواسته به ایلیریا تن داد. به واسطهٔ میانجی‌گری دماراتوس بود که رابطهٔ اسکندر با فیلیپ رو به بهبود نهاد و اسکندر از ایلیریا به خانه بازگشت. دماراتوس بلاشک در جشن عروسی کلئوپاترا، دختر فیلیپ و خواهر تنی اسکندر، با الکساندر یکم اپیروس در آیگای حضور داشته‌است و در همین مراسم بود که پاوسانیاس با ضربهٔ قمه‌ای فیلیپ را از پای درآورد. او همچنین در سال ۳۳۴ اسکندر را در لشکرکشی‌اش به آسیا همراهی می‌کرد و یکی از بهترین جنگجویان سواره‌نظام او به حساب می‌آمد. نقل است هنگامی که اسکندر در شوش بر تخت سلطنت داریوش جلوس کرد، دماراتوس از فرط خوشحالی اشک شوق می‌ریخت. دماراتوس اندکی پیش از آغاز لشکرکشی اسکندر به هند، درگذشت و بقایای جسد او را با احترام کامل به کورنت باز پس فرستادند.

منابعویرایش