دمای نیل یا دمای انتظام مغناطیسی دمایی است که در آن مواد آنتی فرومغناطیس به پارامغناطیس تبدیل می‌شوند. این دما را با عبارت TN نمایش می‌دهند و به افتخار لوییس نیل فیزیکدان فرانسوی و برنده جایزه نوبل فیزیک در سال ۱۹۷۰ آن را به نام دمای نیل می‌خوانند.

دمای نیل هم‌ارز با دمای کوری برای ترکیبات فرومغناطیس است. دمای نیل برای چند ماده:[۱]

ماده دمای نیل (کلوین)
MnO ۱۱۶
MnS ۱۶۰
MnTe ۳۰۷
MnF2 ۶۷
FeF2 ۷۹
FeCl2 ۲۴
FeI2 ۹
FeO ۱۹۸
FeOCl ۸۰
CrCl2 ۲۵
CrI2 ۱۲
CoO ۲۹۱
NiCl2 ۵۰
NiI2 ۷۵
NiO ۵۲۵
KFeO2 ۹۸۳[۲]
Cr ۳۰۸
Cr2O3 ۳۰۷
Nd5Ge3 ۵۰

منابعویرایش

  1. Kittel, Charles (2005). Introduction to Solid State Physics (8th ed.). New York: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-41526-8.
  2. Ichida, Toshio (1973). "Mössbauer Study of the Thermal Decomposition Products of K2FeO4". Bulletin of the Chemical Society of Japan. 46 (1): 79–82. doi:10.1246/bcsj.46.79.
  • شیمی معدنی ۲ ، اسماعیل سلیمانی ، ۱۳۸۸