دمتریوس

نام کوچک مردانه

دمتریوس، دیمیتریوس یا دیمتریوس(به یونانی: Δημήτριος) نامی یونانی‌است برای مردان که از ریشهٔ اسطوره‌ای دیمیتیر گرفته شده‌است. مردان نامدار بسیاری در دوره‌ٔ باستان و دیگر زمان‌ها دارای نام دیمتریوس بوده‌اند. نام دیمیتری هم از این نام گرفته‌شده و از سوی پژوهشگران امپراتوری روم شرقیی و کوچندگان یونانی به کار رفته و در جهان پخش شده‌است.

قدیسین مسیحی

پادشاهان

مقدونیه

باختر و هندوستان

سلوکیان

فیلسوفان

منابع

Wikipedia contributors, "Demetrius," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Demetrius&oldid=217891374 (accessed June 14, 2008).