دموستنس فیلاتس

دموستنس فیلالتس (بخشایش دوست) چشم‌پزشک رومی قرن اول میلادی بود که در زمان نرون برآمد. وی یکی از بزرگ‌ترین چشم‌پزشکان باستان و برجسته‌ترین نمایندهٴ مکتب هروفیلی اخیر بود که در زیوکسیس در نزدیکی لاذقیهٴ فریگیه تأسیس شد.

او کتابی در چشم‌پزشکی نوشت که مأخذ اصلی همهٴ نوشته‌های بعدی در این مورد بوده و در سده‌های دهم تا چهاردهم میلادی هنوز وجود داشته است. او هم‌چنین سه کتاب دربارهٴ نبض و رساله‌ای در بیماری‌های کودکان نوشت.

منابعویرایش

  • سارتن، جرج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمهٔ غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی. ص. ۲۶۱.