دهان

حفره ورود غذا به دستگاه گوارش جانداران

بر اساس علم کالبدشناسی، دهان حفرهٔ ابتدایی لوله گوارش است که نقش اصلی آن شروع فرایند گوارش و صدور اصوات است. آرواره‌ها، زبان و دندان‌ها درون حفره دهان قرار دارند.

یک تمساح آب‌شیرین با دهان باز

ساده‌ترین دهان در دهان‌نخستیان دیده‌می‌شود، در مورد جانوران پیش‌از آن‌ها نمی‌توان به سادگی تعریف مشخصی‌ از دهان ارائه داد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش