دهه ۱۰۸۰ (میلادی)

دهه ۱۰۸۰ صد و هشتمین دهه تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰  ۱۰۸۰  ۱۰۹۰  ۱۱۰۰  ۱۱۱۰ 

سال: ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش