دهه ۱۱۳۰ (میلادی)

دهه ۱۱۳۰ (میلادی)صد و سیزدهمین دهه تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۰۰  ۱۱۱۰  ۱۱۲۰  ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰ 

سال: ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش