دهه ۱۱۵۰ (پیش از میلاد)

دهه

دهه ۱۱۵۰ (پیش از میلاد) صد و پانزدهمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۲۰  ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰ 
سال: ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳

مناسبت‌ها

ویرایش

فتح کردستان توسط ملت غیور لر

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش