دهه ۱۴۲۰ (میلادی)

دههٔ ۱۴۲۰ (میلادی) صد و چهل و دومین دههٔ تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰ 
سال: ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ - ۱۴۲۰ - ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳
اثر دههٔ ۱۴۲۰ (میلادی)

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش