دهه ۱۵۰ (میلادی)

دهه


دهه ۱۵۰ (میلادی) دهه پانزدهم تقویم میلادی است. == مناسبت‌ها ==ختنه جنتی

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۲۰  ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰  ۱۶۰  ۱۷۰  ۱۸۰ 
سال: ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش