دهه ۱۵۰ (میلادی)


دهه ۱۵۰ (میلادی) دهه پانزدهم تقویم میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۲۰  ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰  ۱۶۰  ۱۷۰  ۱۸۰ 
سال: ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش