دهه ۱۵۹۰ (میلادی)

دهه

دهه ۱۵۹۰ (میلادی) صد و پنجاه و نهمین دهه تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۵ - سده ۱۶ - سده ۱۷
دهه: ۱۵۶۰  ۱۵۷۰  ۱۵۸۰  ۱۵۹۰  ۱۶۰۰  ۱۶۱۰  ۱۶۲۰ 
سال: ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ - ۱۵۹۰ - ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳

مناسبت‌ها

ویرایش

رویدادها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش