دهه ۱۵۹۰ (میلادی)

دهه ۱۵۹۰ (میلادی) صد و پنجاه و نهمین دهه تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۵ - سده ۱۶ - سده ۱۷
دهه: ۱۵۶۰  ۱۵۷۰  ۱۵۸۰  ۱۵۹۰  ۱۶۰۰  ۱۶۱۰  ۱۶۲۰ 
سال: ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ - ۱۵۹۰ - ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش