دهه ۱۶۰ (پیش از میلاد)

دهه

دهه ۱۶۰ (پیش از میلاد) شانزدهمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰  ۱۶۰  ۱۷۰  ۱۸۰  ۱۹۰ 
سال: ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳
Battle of Pydna - 168 BC

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش