دهه ۱۹۴۰ (میلادی)

دهه

دهه ۱۹۴۰ میلادی در گاه‌شماری میلادی به بخشی از تاریخ گفته می‌شود که از سال ۱۹۴۰ میلادی آغاز شد و تا سال ۱۹۴۹ میلادی ادامه داشت.

رویدادها ویرایش

نگارخانه ویرایش