دهه ۸۰ (میلادی)


دهه ۸۰ (میلادی) دهه هشتم تقویم میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰  ۱۱۰ 

سال: ۷۷ ۷۸ ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ ۸۲ ۸۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش