دوالوکا (انگلیسی: Devaloka) در دین‌های هندی، صفحه‌ای از هستی است که در آن خدایان (الوهیت) و دواها وجود دارند. دیوا لوکاها معمولاً به عنوان مکان‌هایی از نور و خیر ابدی، مشابه مفهوم بهشت توصیف می‌شوند.

منابعویرایش