دوجمله‌ای

(تغییرمسیر از دوجمله ای)

در جبر مقدماتی، یک Binom یک چندجمله‌ای با دو جمله -مجموع دو تک‌جمله‌ای - است که معمولاً هنگام اعمال شدن، با پرانتز یا براکت بسته می‌شود. پس از تک‌جمله‌ای، دوجمله‌ای ساده‌ترین نوع از چندجمله‌ایهاست.

عملیات‌های دوجمله‌ای‌های سادهویرایش

  • دوجمله‌ای   را می‌توان به صورت ضرب دو دوجمله‌ای دیگر به صورت روبه‌رو نوشت:

 

این هم حالتی خاص از فرمولی کلی‌تر است:

 

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی، برداشت شده در ۷ بهمن ۱۳۸۷.
  • گردلو، پیمان، بخش پذیری در چندجمله‌ای‌ها، تهران: نسل نواندیش، ۱۳۸۵. (شابک: شابک ‎۹۶۴−۴۱۲−۲۱۰−۰

در حالت کلی تر می‌توان دو جمله ای‌ها رابه صورت زیر نوشت: