دودمان لوکزامبورگ

خاندان لوکزامبورگ (فرانسوی: Maison de Luxembourg؛ چکی:Lucemburkové) نام یک خاندان سلطنتی متاخر قرون وسطایی در اروپا بود. اعضای این خاندان از ۱۳۰۴ تا ۱۴۳۷ عناوین پادشاه رومن‌ها، امپراتور مقدس روم، پادشاه مجارستان و پادشاه بوهم را دارا بودند.

نمایی از شجره‌نامهٔ دودمان سلطنتی لوکزامبورگ

خاندان لوکزامبورگ در اصل انشعابی از «خاندان لیمبورگ» بودند.

چهره‌های سرشناس ویرایش

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "House of Luxembourg," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=House_of_Luxembourg&oldid=828656036 (accessed April 14, 2018).