پادشاهی بوهم (چک:České království؛آلمانی:Königreich Böhmen؛لاتین:Regnum Bohemiae) ایالتی بود که در ناحیه بوهم واقع در اروپای مرکزی و جمهوری چک کنونی قرار داشت. فرمانروای این پادشاهی تا سال ۱۸۰۶ میلادی یکی از امیران امپراتوری مقدس روم بود اما از آن پس جزئی از امپراتوری اتریش و از ۱۸۶۷ میلادی یکی از ایالات امپراتوری اتریش-مجارستان بود. به دنبال شکست دولت‌های مرکز در جنگ جهانی اول، پادشاهی بوهم و امپراتوری اتریش-مجارستان از میان رفتند و بوهم جزئی از جمهوری چکسلواکی شد.

پادشاهی بوهم

České království (cs)
Königreich Böhmen (de)
Regnum Bohemiae (la)
Bohemia
۱۱۹۸–۱۹۱۸
پرچم Bohemia
پرچم
نشان ملی Bohemia
نشان ملی
پادشاهی بوهم در سال ۱۶۱۸
پادشاهی بوهم در سال ۱۶۱۸
وضعیتامرای انتخابی
بخشی از امپراتوری هابسبورگ (۱۶۲۰/۲۷–۱۸۰۴)
Kronland امپراتوری اتریش (۱۸۰۴–۶۷)
بخشی از سیلتانیاn اتریش-مجارستان (۱۸۶۷–۱۹۱۸)
پایتختپراگ
زبان(های) رایجچک، لاتین، آلمانی
دین(ها)
کاتولیک رومی،
هوسیت، مسیحیت لوتری
حکومتپادشاهی
شاه 
• ۱۱۹۸–۱۲۳۰
اوتاکار دوم (اولین)
• ۱۹۱۶–۱۹۱۸
شارل سوم (آخرین)
تاریخ 
• پادشاهی تأسیس شد.
۱۱۹۸
• سلطنت موروثی می‌شود.
   
۲۶ سپتامبر ۱۲۱۲
• Inauguration of the
   لوکزامبورگ خاندان
۷ آوریل ۱۳۴۸
• تبدیل شدن به بخش اصلی
   سرزمین‌های دولت بوهم
۵ آوریل ۱۳۵۵
۲۵ دسامبر ۱۳۵۶
۱۶ دسامبر ۱۵۲۶

۳۱ اکتبر ۱۹۱۸
پیشین
پسین
تاریخ سرزمین‌های دولت بوهم (قرون وسطی)#دوک نشین بوهم
اولین جمهوری چکسلواکی
امروز بخشی از

منابع

ویرایش