دودمان چین

سلسلهٔ چین (چینی:秦朝) کوتاه ترین زمان را (۱۵ سال) در میان دودمانهای چین دارد؛ دودمانی که تنها دو شاه دارد. سلسله‌ای است که پس از دودمان جوئو و پیش از دودمان هان در چین فرمان راندند. فرمانروایی ایشان از سال ۲۲۱ تا ۲۰۶ پیش از میلاد به طول انجامید. یکپارچگی سرزمینی چین در سال ۲۲۱ پیش از میلاد، در زمان فرمانروایی چین شی هوانگ آغازگر فرمانروایی شد که بر همه چین آن روزگار فرمان می‌راند؛ این پادشاهی تا زمان دودمان چینگ ادامه یافت. ادیان تائوئیسم و کنفوسیانیسم، ادیان غالب مردم در زمان دودمان چین چائو بود. نخست وزیر نامدار این امپراتوری لی سی بود.[۲]

Qin
فرمانروایی

 

۲۲۱ پ.م.–۲۰۶ پ.م.
 

 

تقسيمات کشوری دودمان چین
پایتخت شیان‌یانگ
زبان‌(ها) چینی باستان
دین دین مردمی چینی
دولت پادشاهی مطلقه
فرمانروا
 - ۲۲۱–۲۱۰ پ.م. چین شی هوانگ
 - ۲۱۰–۲۰۷ پ.م. چین ار شی
صدراعظم
 - ۲۲۱–۲۰۸ پ.م. لی سی
 - ۲۰۸–۲۰۷ پ.م. جائو گائو
دوره تاریخی فرمانروایی
 - اتحاد چین ۲۲۱ پ.م.
 - مرگ چین شی هوانگ ۲۱۰ پ.م.
 - تسلیم به لیو بانگ ۲۰۶ پ.م.
مساحت
 - ۲۲۰ پ.م.[۱] ۲٬۳۰۰٬۰۰۰کیلومترمربع (۸۸۸٬۰۳۵مایل‌مربع)
جمعیت
 - حدود ۲۱۰ پ.م. ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
یکای پول Ban Liang
امروزه بخشی از چین
کره شمالی
History of China
تاریخ چین
دوران باستان
دوران نوسنگی
۸۵۰۰ - ۲۱۹۵ ق.م
دودمان شیا
۲۲۰۵ - ۱۶۷۵ ق.م
دودمان شانگ
۱۶۷۵ - ۱۰۴۶ ق.م
دودمان ژو ۱۰۴۶ - ۲۵۶ ق.م
 ژو غربی ۱۰۴۶ - ۷۷۱ ق.م
 ژو شرقی ۷۷۰ - ۲۵۶ ق.م
   دوره بهار و پاییز
   دوره ایالات متخاصم
امپراتوری
دودمان چین
۳۳۸ - ۲۰۶ ق.م
دودمان هان
۲۰۶ ق.م - ۲۲۰ پ.م
  هان غربی
۲۰۶ ق.م - ۹ پ.م
  دودمان شین ۹ - ۲۳
  هان شرقی ۲۳ - ۲۲۰
دوره سه امپراتوری ۲۲۰ - ۲۸۰
  وی ، شو و وو
دودمان جین اول ۲۶۵ - ۴۲۰
  جین غربی ۲۶۵ - ۳۱۶
  جین شرقی ۳۱۸ - ۴۲۰ شانزده امپراتوری
سلسله‌های شمالی و جنوبی
۴۲۰ - ۵۸۹
دودمان سوئی ۵۸۱ - ۶۱۹
دودمان تانگ ۶۱۸ - ۹۰۷
  (دودمان ژو ۶۹۰ - ۷۰۵)
پنج سلسله و ده پادشاهی
۹۰۷ - ۹۶۰
دودمان لیائو ۹۰۷ - ۱۱۲۵
دودمان سونگ ۹۶۰ - ۱۲۷۹
  سونگ شمالی ۹۶۰ - ۱۱۲۷ شیای غربی
۱۰۳۸ - ۱۲۲۷
  سونگ جنوبی ۱۱۲۷ - ۱۲۷۹ دودمان جین دوم
۱۱۱۵ - ۱۲۳۴
دودمان یوآن ۱۲۷۱ - ۱۳۶۸
دودمان مینگ ۱۳۶۸ - ۱۶۴۴
دودمان چینگ ۱۶۴۴ - ۱۹۱۱
معاصر
جمهوری چین ۱۹۱۲ - ۱۹۴۹
جمهوری خلق چین
۱۹۴۹ - تاکنون
تایوان
۱۹۴۹ - تاکنون

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Taagepera, Rein (1979). "Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D". Social Science History. 3 (3/4): 121. doi:10.2307/1170959. JSTOR 1170959.
  2. عزیزی، سعید (۱۳۹۷). تاریخ چین از آغاز تا قرن 21. یزد: انتشارات سید علی زاده. صص. ۱۱۵. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۰-۳۲-۲.
  • تاریخ چین، شسنو ژان، محمد پارسیپور، نشر علم، ۱۳۷۴
  • دودمانهای شاهی چین، مین لوهوئی، نشر امیرکبیر، ۱۳۵۴