آهویی در حال بررسی وضعیت فحلی ماده خود

دوره فَحْلی یا دوره پذیرش (به انگلیسی: Estrous cycle) مدت زمانی است که در آن پستانداری ماده آماده باروری است و به دنبال شریکی برای زادآوری می‌گردد. مشخصه دیگر دوره فحلی همچنین وضعیت بدنی ویژه‌ای به صورت کاوپشتی در خم ستون فقرات جانور است که باعث ایجاد کمری خمیده می‌شود. این وضعیت در گربه‌ها به سادگی تشخیص‌پذیر است.

در میان جانورانویرایش

نزد بعضی جانوران، تخمک‌گذاری به دلیل آمیزش جنسی صورت می‌گیرد. نزد بعضی دیگر، تخمک‌گذاری مستقل از آمیزش انجام می‌شود. در میان بعضی دیگر از جانوران نیز، همانند انسان‌ها یا بعضی نخستیان، تخمک‌گذاری مرتبط با دوره فحلی نیست. از این رو نباید از چنین واژه‌ای برای چگونگی تخمک‌گذاری در میان انسان‌ها بهره گرفت چرا که در صورتی که امکان آمیزش جنسی بدون وقفه وجود داشته باشد، دوره فحلی بی‌معنا می‌شود. در میان همه جانوران اما دوره‌ای از عدم باروری وجود دارد که در طی آن برخورد و تماس اسپرماتوزوئید و تخمک به کمترین حد خود می‌رسد.

سگویرایش

گرم بودن (فعال‌بودن از دیدگاه جنسی) سگ‌ها از دوران بلوغ آغاز می‌شود (برای نژادهای کوچک ۶ تا ۷ ماهگی، و برای نژادهای بزرگ ۱۵ تا ۱۸ ماهگی) و به صورت کلی ۲ بار در سال در بهار و پاییز صورت می‌پذیرد. این هنگام دو مرحله مجزا دارد:

  • پیش‌فحلی: که میانگین ۹ روز طول می‌کشد و فرج در آن جمع شده و ادرار در خود خون دارد. نرها در این هنگام جذب می‌شوند ولی اغلب ماده پذیرای آن‌ها نمی‌شود.
  • فحلی: که به گونه میانگین ۹ روز طول می‌کشد و اوج توانایی باروری را در خود دارد. آمیزش در طی تقریباً ۲ روز صورت می‌گیرد. گاه در این مرحله خونریزی ادامه پیدا می‌کند ولی خون بیرون آمده بسیار شفاف‌تر از پیش است. در این هنگام ماده پذیرای نر می‌شود.

منابعویرایش